CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2017
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng; Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng muối, trứng gia cầm; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ... là những chính sách ngành Công Thương có hiệu lực từ tháng 4/2017.
4 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng Từ ngày 25/04/2017, Quyết định 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có 4 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu bao gồm nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay; Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện; Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy. Quyết định quy định cụ thể về lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng, theo đó, đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nhiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện. Thực thiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019 và bắt buộc từ ngày 1/1/2020 đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại. Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in. Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019 và bắt buộc từ ngày 1/1/2020 đối với máy tính xách tay. Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới): Thực hiện dãn nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống. Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017; đối với xe mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 31/12/2019. Từ ngày 1/1/2018 thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ và đối với xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 1/1/2020. Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng muối, trứng gia cầm Từ ngày 17/4/2017, Thông tư 03/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 được quy định như sau: TT Mã số hàng hoá Tên hàng Đơn vị Số lượng Ghi chú 1 0407.21.00 và 0407.90.10 Trứng gà tá 50.051 Trứng thương phẩm không có phôi 0407.29.10 và 0407.90.20 Trứng vịt, ngan 0407.29.90 và 0407.90.90 Loại khác 2 2501 Muối tấn 102.000 Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Đối với mặt hàng muối, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. Đối với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước. EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng Từ ngày 01/04/2017, Nghị định 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể, EVN được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhưng phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 03 lần. EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính. Nghị định cũng sửa đổi phương thức kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và các Tổng công ty phát điện thuộc EVN. Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định bằng sản lượng điện nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất thuế GTGT (10%) trừ đi số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Giá tính thuế GTGT đối với điện của các công ty nêu trên là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ Từ ngày 01/04/2017, Thông tư 32/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ có hiệu lực thi hành. Quy chuẩn này được ký hiệu là: QCVN 02:2016/BCT Quy chuẩn này áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định tời trục mỏ trên lãnh thổ Việt Nam. Quy chuẩn này của Bộ Công Thương quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thử nghiệm và kiểm định đối với tời trục mỏ sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Quy chuẩn này không áp dụng đối với tời trục mỏ vận chuyển hàng trong giếng nghiêng, giếng đứng và lò bằng có đường kính tang tời nhỏ hơn hoặc bằng 0,6m. Tời hỗ trợ người đi bộ giếng nghiêng. Tời mỏ vận chuyển hàng trên đường dốc bằng phương pháp kéo trượt trên nền lò, tời ma nơ, tời phá hỏa, tời cáp kéo trên mônô ray, tời cáp treo chở người. Tiêu chuẩn Hòa giải viên thương mại Từ ngày 15/04/2017, Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc hòa giải thương mại bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo Nghị định này, người có đủ tiêu chuẩn sau đây thì được làm hòa giải viên thương mại: 1- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; 2- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên; 3- Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan. Hòa giải viên thương mại được thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại theo quy định. Tổ chức hòa giải thương mại có thể quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn quy định trên. Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì không được làm hòa giải viên thương mại. Nghị định nêu rõ, người có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại quy định ở trên muốn trở thành hòa giải viên thương mại vụ việc đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú. Trường hợp người đề nghị đăng ký là người nước ngoài thì đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó tạm trú. Người đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Sở; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật... Ngoài ra, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Từ 2020, bắt buộc phải dán nhãn năng lượng với mô tô, xe máy; Rút tiền từ ngân sách Nhà nước vượt mức quy định phải đăng ký trước; Thời gian đăng ký sơ tuyển vào trường quân đội từ 1/3 - 25/4 hàng năm; Điều kiện nâng bậc lương với công nhân quốc phòng; Hỗ trợ 500.000 đồng/hồ sơ cho cán bộ kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; Bộ Giao thông Vận tải sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 04/2017. Điều kiện nâng bậc lương với công nhân quốc phòng Công nhân quốc phòng có hệ số lương từ 3,95 trở xuống, luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định sẽ được nâng lên một bậc lương sau 02 năm giữ bậc lương và sau 03 năm giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95. Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng; bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn lên 12 tháng. Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc. Nội dung quy định điều kiện nâng bậc lương với công nhân quốc phòng trên được quy định tại Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. Cũng theo Nghị định, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 05 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 06 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/04/2017. Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại học trở lên Có hiệu lực từ ngày 15/04/2017, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại quy định hòa giải viên thương mại phải có trình độ đại học trở lên, đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan. Về đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, Nghị định quy định, trong thời hạn 30 ngày từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập có hiệu lực, Trung tâm phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở. Đồng thời, Trung tâm phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong 03 số liên tiếp về tên, địa chỉ, trụ sở, lĩnh vực hoạt động, thời điểm bắt đầu hoạt động… trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Quản lý vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo. Theo đó, nguồn vốn thực hiện chính sách trên bao gồm: Nguồn vốn còn lại tại thời điểm giải thể của Quỹ giải quyết việc làm địa phương thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Nguồn vốn ngân sách địa phương trích hàng năm ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định; Nguồn tiền lãi thu được từ cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được trích hàng năm để bổ sung vào nguồn vốn ủy thác. Cũng theo Thông tư, cơ quan chuyên môn được UBND các cấp ủy quyền ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH các cấp. Cụ thể, đối với cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn ký hợp đồng ủy thác với Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh; đối với cấp huyện, cơ quan chuyên môn ký hợp đồng ủy thác với Phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) do UBND cấp tỉnh quyết định. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2007 Rút tiền từ ngân sách Nhà nước vượt mức quy định phải đăng ký trước Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện giao dịch rút tiền mặt với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 200 triệu đồng trở lên và 100 triệu đồng trở lên với cấp huyện phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất 01 ngày làm việc. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ 01 tỷ đồng trở lên trong 01 lần thanh toán thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc cấp huyện mở tài khoản. Đơn vị phải làm thủ tục rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại ngay trong ngày được Kho bạc Nhà nước chuyển chứng từ rút tiền mặt sang ngân hàng thương mại. Trường hợp chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày, đơn vị phải thông báo cho Kho bạc Nhà nước biết để phối hợp xử lý các chứng từ rút tiền mặt đã chuyển theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2017. Hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng Theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc bảo đảm chất lượng khảo sát xây dựng và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Trong đó, chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng và phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình và phù hợp với các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát xây dựng, cấp công trình và các quy định liên quan. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. Cũng theo Thông tư này, chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng được xác định bằng 3% của dự toán chi phí khảo sát xây dựng tương ứng; chi phí giám sát khảo sát xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm do Bộ Xây dựng công bố. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2017. Công bố Danh mục công nghệ thông tin trọng điểm Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 gồm 07 nhóm sản phẩm: Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau; Thiết bị Ipv6; Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID; Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT; Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn; Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử; Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin (Sản phẩm an toàn hạ tầng mạng; Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng; sản phẩm an toàn dữ liệu; Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối…). Danh mục này được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin… Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/04/2017. Tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Hàng năm, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01/05 - 31/05; Lễ phát động được tổ chức vào một ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01/05 - 10/05 là nội dung được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tập trung thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; các mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người lao động biết cách tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, cơ sở. Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/04/2017. Chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng phải được đánh giá 3 năm/lần Có hiệu lực từ ngày 14/04/2017, Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định ít nhất 03 năm/lần, hiệu trưởng các trường phải thành lập hội đồng chuyên môn để tổ chức đánh giá lại chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đã ban hành để cập nhật, bổ sung những thay đổi trong quy định của Nhà nước, những tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành, nghề đào tạo… Về thời gian khóa học với trình độ cao đẳng từ 02 - 03 năm và phải đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo từng ngành, nghề đào tạo là 60 tín chỉ; với trình độ trung cấp là từ 01 - 02 năm học và phải đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu là 35 tín chỉ với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào trường quân đội từ 1/3 - 25/4 hàng năm Từ năm 2017, thời gian đăng ký sơ tuyển vào các trường trong quân đội kéo dài từ ngày 01/03 đến ngày 25/04 hàng năm, thay vì từ ngày 10/03 đến trước ngày10/05 hàng năm như trước; các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào trường thuộc Bộ Quốc phòng là nội dung được nêu tại Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 23/02/2017 của Bộ Quốc phòng quy định công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Đối tượng tuyển sinh cũng được thu hẹp hơn, bao gồm: Nam, nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân; Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên tính đến tháng 04 năm tuyển sinh (trước đây là 06 tháng) và quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 09 năm tuyển sinh). Về thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký dự tuyển được tổ chức vào 02 đợt: Đợt 1, vào tuần 4 tháng 03; Đợt 2, vào tuần 2 tháng 04. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/04/2017. Quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng Các trường cao đẳng, trung cấp được tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm; đối tượng tuyển sinh đối với trình độ trung cấp là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên; với trình độ cao đẳng là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lên là nội dung được quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Quy chế tuyển sinh sẽ do các trường xây dựng. Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/04/2017. Hỗ trợ 500.000 đồng/hồ sơ cho cán bộ kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Đây là nội dung của Thông tư số 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/02/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC). Theo đó, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/hồ sơ. Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn thêm một số khoản chi có tính chất đặc thù trong theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC như: Chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014; chi mua, thuê trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 58/201/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ… Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/04/2017. Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu Theo Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC quy định người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước; số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước. Riêng với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế phải có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa, bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng … Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/04/2017. Buộc thôi học với sinh viên cao đẳng, trung cấp tổ chức thi hộ Sinh viên học trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nhờ thi hộ và người học thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập 01 năm với lần vi phạm thứ nhất và buộc thôi học với lần vi phạm thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần vi phạm thứ nhất là nội dung Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Về đăng ký khối lượng học tập cho phép người học được đăng ký học cùng lúc 02 chương trình. Để được học 02 chương trình cùng lúc, ngành, nghề đào tạo ở 02 chương trình phải khác nhau; người học đã học xong kỳ thứ nhất với chương trình có thời gian thực hiện từ 01 - 02 năm học, đã học xong kỳ thứ hai với chương trình có thời gian thực hiện từ trên 02 năm học và xếp loại kết quả học tập của từng học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất phải đạt loại khá trở lên… Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/04/2017. Bộ Giao thông Vận tải sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác DV hàng không Có hiệu lực từ ngày 27/04/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không quy định Bộ Giao thông Vận tải sẽ quyết định khung giá đối với việc nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, bao gồm các dịch vụ nhượng quyền nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không và cung cấp xăng dầu hàng không. Cũng từ ngày này, khi điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ được lựa chọn gửi Thông báo hoặc gửi hồ sơ kê khai giá tới Cục Hàng không Việt Nam. Trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trên 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phải thực hiện kê khai giá theo quy định. Nguồn MOIT.
 
TIN KHÁC
> Việt Nam và Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng
> Những nội dung Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời tại Quốc hội sáng 27/10
> Bộ Công Thương lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gạo thế giới lần thứ 10 và Hội nghị gạo quốc tế Việt Nam năm 2018
> Đi tìm lời giải cho việc xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam
> Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
> Cơ hội doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo
> Cần tiếp tục những nỗ lực cải cách
> Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2017
> Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh hội kiến với Ngài Aquilino “Koko” Pimentel III, Chủ tịch Thượng viện Phi-líp-pin
> Cán bộ công chức Bộ Công Thương phát huy tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, hiệu quả"
> Bộ Công Thương ban hành quy chế tiếp công dân
> Công đoàn Công Thương Việt Nam phổ biến quy định mới về tài chính công đoàn
> Quy định mới về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
> 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương năm 2017
> Thủ tướng: Bộ Công Thương 'vấp nhưng chưa ngã'
> Bộ Công Thương tích hợp các dịch vụ tại cửa duy nhất
> Nhiều hoạt động điều tiết điện lực trong năm 2016
> Phiên đàm phán thứ 14 của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực
> Cải cách hành chính không chỉ nhằm vào thứ hạng mà phải đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
> Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đoàn doanh nghiệp dệt may Mexico do Ngài Alfonso Juan Ayub, Chủ tịch Phòng Công nghiệp dệt quốc gia Mexico
> Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7: Bộ Công Thương kiên định thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương trong tuần từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2016
> Ngành Công Thương sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
> Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
> Khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 13 về phương tiện giao thông và công nghiệp phụ trợ VietNam AutoExpo 2016
> Bộ Công Thương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016
> Văn bản điện tử: Bước đi quyết đoán của Bộ Công Thương
> Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và đồng chủ trì Tọa đàm đối thoại chính sách kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản
> Nội dung họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 4 năm 2016
> Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chúc mừng Bộ Công Thương nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
> Chiều ngày 06/5/2016, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải – người phát ngôn Bộ Công Thương.
> Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương 2016
> Hội nghị giao ban trực tuyến hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 năm 2016
> Ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
> Diễn đàn "Hiệp định TPP - Cơ hội và thách thức phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam"
> Hội thảo “Hiệp định TPP - Cơ hội và Thách thức phát triển công nghiệp Việt Nam”
> "Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước"
> Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
> Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 3,6% trong năm nay
> Tăng trưởng kinh tế toàn cầu là chủ đề chính của Hội nghị G7
> Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thủ thục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2015
> Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
> Trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Một số lưu ý cho NTD và DN
> Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
> Quy định về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
> Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015
> Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với một số nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào
> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2015
> Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015
> Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015
> Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10
> Quy hoạch ngành công nghiệp gắn với tăng trưởng bền vững
> Bộ Công Thương công bố Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 26/05 đến 1/06/2014
> Chính phủ quy định cơ chế giám sát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp Nhà nước
> Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 21/04 đến 27/04/2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 7/4 đến 13/4/2014
> Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2014.
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 24/3 đến 30/3/2014
> Thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Tây Ban Nha
> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp và làm việc với Cơ quan hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 3/3 đến 9/3/2014
> Thứ trưởng Lê Dương Quang làm việc với Liên đoàn giới chủ Công nghiệp I-ta-li-a
> Văn phòng Bộ Công Thương vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
> Viện trưởng Dương Đình Giám chúc tết cán bộ, công nhân viên chức Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp xuân Giáp Ngọ 2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 13/01 đến 19/01/2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 30/12/2013 đến 5/1/2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 23/12 đến 27/12/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 16/12 đến 22/12/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2013
> Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực
> Bộ Công Thương ban hành mẫu ấn sử dụng trong hoạt động kiểm tra quản lý thị trường
> Văn bản mới * Triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020
> Văn bản mới * Chính sách hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
> Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất
> Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác quặng titan
> Đẩy mạnh 3 Chương trình quốc gia về KHCN
> Văn bản mới
> Văn bản mới
> Văn bản mới
> Văn bản mới
> Woolmark phát triển dự án len lông cừu ở Việt Nam
> Nhà đầu tư Nhật lo đủ 5 tỷ USD cho lọc dầu Nghi Sơn
> Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất đất hiếm
> Việt Nam có cơ hội tăng lượng gạo xuất khẩu
> Đẩy mạnh việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
> Văn bản mới
> Đà Nẵng xây dựng Khu công nghệ thông tin
> Hà Nội sẽ xóa bỏ hàng loạt cửa hàng xăng dầu
> 14 hợp đồng trị giá 19078 tỷ VND và 35 triệu USD vào Tây Bắc
> PVN sẽ ưu tiên nguồn khí cho phát điện mùa khô
> EVN đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện
> Văn bản mới
> Cơ hội việc làm cho lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng
> Hà Nội: Đóng điện 2 công trình thuộc đường dây 220 kV
> Xây dựng nhà máy điện phân nhôm Nhân Cơ
> Thu hút FDI trong 2 tháng đầu năm
> Ba tập đoàn kinh tế lớn hợp tác chiến lược
> Văn bản mới
> Năm 2013: DNNN đầu tư trên 500.000 tỷ đồng cho phát triển
> Miền Bắc đang hấp dẫn FDI
> Xuất khẩu tăng 14,4% trong nửa đầu tháng 1/2013
> Vinachem triển khai nhiều dự án trọng điểm năm 2013
> Cuba cho phép nhập khẩu đồ điện gia dụng
> Tương quan giữa ngành dầu khí Mỹ và Canada trong hợp tác năng lượng
> Văn bản mới
> Thêm 5 điểm xuất hàng tạm nhập tái xuất tại Quảng Ninh
> 90% vốn FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo
> Tiếp nhận thêm lưới điện hạ áp nông thôn gần 600 xã
> Khai thác dòng dầu đầu tiên từ mỏ Hải Sư Trắng
> 8.500 tỷ đồng cho Chương trình khuyến công quốc gia
> Văn bản mới
> Việt Tiến sẽ đầu tư 100 tỷ đồng vào cụm công nghiệp Tân Thành Tiến
> Cụm công nghiệp cho doanh nghiệp Nhật
> TP.HCM: 9.300 doanh nghiệp thành lập mới
> Công ty Nam Triệu bàn giao tàu 56.200 tấn
> 11.000 tỷ đồng được EVN rót vào Thuỷ điện Lai Châu
> Sẽ cử kiểm soát viên vào Tập đoàn Dầu khí
> Văn bản mới
> Phát hiện mỏ dầu khí lớn ở Bà Rịa-Vũng Tàu
> Hà Nội xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm
> Thiếu nhiên liệu, nhà máy điện khí chuyển sang chạy dầu
> 5.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ
> 400 tỷ đồng đầu tư Vườn ươm công nghệ ở Cần Thơ
> Văn bản mới
> Việt Nam thu hút thêm 1100 dự án FDI
> Văn bản mới
> Đã có 47 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Lao Bảo
> EVN tăng vốn vay lên 2,58 tỷ USD cho các dự án điện
> Năm 2013: Lọc dầu Dung Quất phấn đấu đạt 6,5 triệu tấn
> Tháng 1/2013, TKV dự kiến tiêu thụ 4 triệu tấn than
> Văn bản mới
> Cà Mau hướng tới kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
> Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút gần 1 tỷ USD
> Năm 2012 Việt Nam đầu tư ra nước ngoài khoảng 3,8 tỷ USD
> 54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2012
> Năm 2013, bổ sung 16 nhà máy phát điện cạnh tranh
> Văn bản mới
> Đồng Nai: Thu hút mạnh đầu tư công nghệ cao Nhật Bản
> Cần Thơ đã đạt gần 1,3 tỷ USD xuất khẩu hàng hóa
> Tài trợ 3.300 tỷ đồng cho dự án đường dây 500kV
> Vietsovpetro khai thác 6,1 triệu tấn dầu năm 2012
> Văn bản mới
> TP Hồ Chí Minh tôn vinh 50 doanh nghiệp xanh
> Khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La
> Xây dựng, cải tạo 10.000km đường dây điện nông thôn
> Thanh niên ngành Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
> Văn bản mới
> Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Long An ước đạt hơn 220 triệu USD
> Ariston Thermo khởi công xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh
> Xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3
> Vinacomin đạt doanh thu 75.500 tỷ đồng trong 11 tháng
> Ngành Dầu khí cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2012
> Văn bản mới
> TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết
> Có thể tiết kiệm 2 tỷ USD mỗi năm từ sử dụng năng lượng
> Đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ
> 6.200 tỷ đồng cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3
> Xây dựng nhà máy gang thép lớn nhất Đông Nam Á
> Văn bản mới
> Hơn 400 triệu USD xây thủy điện Trung Sơn trên sông Mã
> Hà Nội công nhận 33 sản phẩm công nghiệp chủ lực
> Xuất khẩu cả nước 11 tháng ước đạt hơn 104 tỷ USD
> Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD
> Văn bản mới
> Hàn Quốc dẫn đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội
> Hà Nội hướng tới gần 1.000 đại siêu thị, siêu thị
> Áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện
> Vinacomin vay 300 triệu USD cho dự án bô xít
> Khách hàng lớn sẽ mua điện trực tiếp từ các nhà máy
> Văn bản mới
> Nippon đầu tư 40 triệu USD xây nhà máy dầu bôi trơn tại Hải Phòng
> Doanh nghiệp dệt may bắt đầu ký đơn hàng quý I/2013
> WB: ký Hiệp định tín dụng cho dự án phân phối điện ở VN
> TKV dự kiến bán hơn 8 triệu tấn than trong 2 tháng cuối năm
> Hà Nội dự kiến xây mới hơn 300 cửa hàng xăng dầu
> Văn bản mới
> Xuất khẩu cà phê lần đầu vượt 3 tỷ USD
> Hà Nội công bố Quy hoạch lưới điện 19 quận, huyện
> Khánh thành cụm dự án khí - điện - đạm Cà Mau
> WB hỗ trợ Việt Nam 50 triệu USD quản lý ô nhiễm công nghiệp
> Hàn Quốc và Colombia ký kết Hiệp định thương mại tự do
> Văn bản mới
> 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh
> Khởi công xây dựng nhà máy thép 1 triệu tấn/năm
> Tổ máy 2 Thủy điện Đồng Nai 4 hòa thành công vào lưới điện quốc gia
> Xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn- Ninh Thuận
> Thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
> Nhà máy Lọc dầu Dung Quất xuất 4.300m³ ethanol
> Văn bản mới
> MFG.com mở đại lý tại Việt Nam
> Dung Quất cấp phép đầu tư thêm 4 dự án mới
> Ký hợp đồng EPC dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải
> Hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
> 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
> Hiệp định thương mại tự do FTA Hàn Quốc -Trung Quốc
> Xu hướng tăng cường sản xuất và sử dụng chất dẻo sinh học trên thế giới
> Văn bản mới
> Thụy Sỹ - thị trường lớn cho doanh nghiệp Việt
> Xuất khẩu sang Myanmar tăng 31,8%
> Nhập khẩu của cỏc doanh nghiệp FDI tăng mạnh
> Đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gỗ nhân tạo lớn nhất Việt Nam
> Sắp khởi cụng xây dựng nhà máy sợi 5 vạn cọc
> Đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gỗ nhân tạo lớn nhất Việt Nam
> Hạ thủy khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng
> Công ty CP Dệt 10/10, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại
> Khánh thành nhà máy thủy điện Đak Mi 4
> Văn bản mới
> Đầu tư 120 triệu USD xây nhà máy dệt ở Nam Định
> Tiến tới cổ phần hóa Tổng công ty Giấy Việt Nam
> Khánh thành nhà máy thủy điện Đak Mi 4
> Văn bản mới
> Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Campuchia tăng mạnh
> Xuất khẩu hàng hóa sang Myanmar tăng 16,8%
> Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sợi
> Bà Rịa Vũng Tàu: luôn đi đầu trong công tác khuyến công
> Cao su xuất khẩu năm 2012 có thể đạt 930 ngàn tấn
> Vinatex phấn đấu đạt lợi nhuận 2.434 tỷ đồng vào 2015
> Tập đoàn Công nghiệp Cao su đón nhận Huân chương Sao Vàng
> Nhiều công trình điện trọng điểm được vận hành trong tháng 4
> Văn bản mới
> Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác phát triển và đầu tư
> Việt Nam liên tục xuất siêu sang thị trường Tây Ban Nha
> Bình Dương xuất siêu hơn 300 triệu USD trong quý I
> Khởi công xây Nhà máy phong điện Phương Mai 1
> Phát điện tổ máy số 1 - nhà máy Thủy điện Nho Quế 3
> Hà Nội thu hút 510 dự án vào các KCN
> Việt Nam có thể bán sản phẩm bauxite từ quý 2
> Văn bản mới
> Hà Nội: hợp tác phát triển khu công nghiệp Hanssip
> Vinamilk gia nhập vào đội ngũ các doanh nghiệp lớn của châu Á- Thái Bình Dương
> Quý 1/2012, Hà Nội hút gần 120 triệu USD vốn FDI
> Văn bản mới
> Giao lưu hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam – Ma Cao (Trung Quốc)
> Phát triển vùng nguyên liệu sắn tại Nghệ An: cung vượt quá cầu
> Khai trương nhà máy xử lý gỗ LOSP đầu tiên tại VN
> Lasuco đưa nhà máy đường số 2 đi vào hoạt động
> Tái cấu trúc: Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu
> Thành lập các Công ty mẹ -Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Phát điện 2, Tổng công ty Phát điện 3
> Quy định về giám sát thị trường phát điện cạnh tranh
> Đề án xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
> Xây dựng nhà máy sợi công suất gần 140 nghìn tấn/năm
> Sẽ cung ứng 300.000m3 ethanol
> Đến năm 2015, sẽ cổ phần hóa gần 900 tập đoàn, tổng công ty
> Vinataba nhận nhượng quyền nhãn hiệu thuốc lá Kent
> Văn bản mới
> Doanh nghiệp Ôxtrâylia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
> Nhật Bản lập liên doanh sản xuất thép ở Việt Nam
> Sử dụng hiệu quả năng lượng để phát triển công nghiệp bền vững
> Hợp tác phát triển công nghệ luyện kim nhôm
> Sản lượng giấy 2 tháng đầu năm 2012 tiếp tục giảm
> Ba nhà máy chế biến gạo lớn nhất ĐBSCL đi vào hoạt động
> Hà Nội định kỳ 6 tháng đối thoại với doanh nghiệp
> Văn bản mới
> Piaggio khai trương nhà máy sản xuất động cơ đầu tiên tại Việt Nam
> PVN phấn đấu tiết giảm 3.715 tỷ đồng
> Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia
> Quy định về hoạt động khuyến công
> Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
> Công ty Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới
> Bàn giao toàn bộ tài sản Nhà máy Đạm Cà Mau
> 58,032 tỷ kWh điện cho 6 tháng đầu năm
> Vốn FDI giải ngân 6 tháng đạt 5,4 tỷ USD
> Chân đế dầu khí Hải Thạch
> Hải Phòng: Sản xuất thử nghiệm ilmenit hoàn nguyên dùng cho sản xuất quy hàn điện
> Bộ Công Thương bổ sung Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được
> Giảm quy mô dự án Khu kinh tế muối công nghiệp Quán Thẻ
> Báo cáo Thủ tướng tình hình sản xuất, tiêu thụ thuốc lá ngoại
> 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát triển cạnh tranh
> Văn bản mới
> Khởi công xây dựng nhà máy thép 1 triệu tấn/năm
> Tổ máy 2 Thủy điện Đồng Nai 4 hòa thành công vào lưới điện quốc gia
> Hợp tác gia công cơ khí giữa doanh nghiệp Việt-Nhật
> Xây dựng Nhà máy Bia Sàn Gòn - Ninh Thuận
> Gần 9.300 tỷ đồng để xây dựng đường dây 500kV
> Nhà máy Lọc dầu Dung Quất xuất 4.300m³ ethanol
> Bình Dương - Phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư có chọn lọc
> Thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
> Petrolimex tiết kiệm 137 tỷ đồng chi phí sản xuất
> Ngành giấy Việt Nam tiết kiệm năng lượng
> Đầu tư 95.569 tỷ đồng cho phát triển ngành giấy
> Mở cơ hội hợp tác và giao thương cho ngành giấy
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội