CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Bộ Công Thương vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô gồm 6 Chương, 39 Điều, cụ thể: - Chương I: Quy định chung - Chương II: Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô - Chương III: Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô - Chương IV: Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô - Chương V: Quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô - Chương VI: Điều khoản thi hành. Theo đó, từ Điều 1 đến Điều 7 của Nghị định quy định về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Áp dụng Điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan; và đặc biệt là các quy định nhấn mạnh trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng ô tô, trách nhiệm triệu hồi ô tô bị lỗi kỹ thuật, trách nhiệm thu hồi, xử lý ô tô thải bỏ cũng như trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô nhằm ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng và bảo vệ môi trường. Chương II Dự thảo Nghị định quy định các nội dung về điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô và các thủ tục liên quan. Chương III dự thảo Nghị định quy định các nội dung về điều kiện nhập khẩu ô tô. Chương IV của Dự thảo Nghị định gồm các nội dung quy định về điều kiện của ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Chương V của Dự thảo Nghị định gồm các nội dung: Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 36); Trách nhiệm của địa phương (Điều 37). Các quy định tại Chương VI, từ Điều 38 đến Điều 39 của Nghị định quy định về các vấn đề xử lý chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Chi tiết Dự thảo Nghị định, xem tại đây. Mọi góp ý cho Dự thảo, bạn đọc gửi tại đây. Đặc điểm của mặt hàng ô tô là khả năng ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, cần thiết phải ban hành các quy định chặt chẽ đối với quá trình sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô nhằm đảm bảo xe ô tô đưa vào vận hành an toàn cho người sử dụng, không gây tác hại đến môi trường, cũng như ràng buộc trách nhiệm xử lý các ô tô thải bỏ sau quá trình lưu thông đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Hiện nay, chưa có các quy định chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm của các nhà nhập khẩu ô tô nhằm bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng trong nước cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ví dụ như một số xe ô tô nhập khẩu phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất của hãng, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và an toàn của người sử dụng và cộng đồng, tuy nhiên không có doanh nghiệp nhập khẩu nào chịu trách nhiệm triệu hồi, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng. Trong khi đó ở các nước trên thế giới, xe ô tô nhập khẩu khi phát sinh các lỗi kỹ thuật tương tự được triệu hồi và sửa chữa miễn phí. Sự cần thiết ban hành các điều kiện kinh doanh bảo hành, bảo dưỡng ô tô có tác dụng: Bảo vệ quyền lợi, an toàn của người tiêu dùng và môi trường; Đảm bảo cạnh tranh công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp Sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô về bản chất đã là ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định trước khi Luật Đầu tư ban hành. Cụ thể, đối với ngành nghề “Sản xuất, lắp ráp ô tô”, tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải đáp ứng. Đối với ô tô nhập khẩu thì một số yêu cầu đã được quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người nhưng chỉ áp dụng cho loại xe chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, không áp dụng cho các loại xe khác cũng có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến an toàn môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng như: xe tải, xe buýt, xe chở người trên 10 chỗ ngồi. Tương tự, bảo hành, bảo dưỡng ô tô cũng là ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định trước khi Luật Đầu tư ban hành. Cụ thể, Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã quy định cụ thể các yêu cầu mà cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp, thương nhân nhập khẩu phải đáp ứng. Bên cạnh các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các quy định về xác định hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của ô tô cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, hạn chế tình trạng gian lận thương mại trong quá trình nhập khẩu nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan đối với sản phẩm ô tô. Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ nội địa hóa được tính theo phương pháp dựa trên giá trị linh kiện, chưa bảo đảm tính chính xác, phù hợp với các thông lệ quốc tế cũng như chưa bảo đảm quyền lợi cho các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước khi xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia thành viên của các cam kết đó. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, theo đó giao nhiệm vụ Chính phủ "xây dựng lộ trình thực hiện kể từ năm 2017, cơ chế khuyến khích sản xuất để đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp ô tô". Xuất phát từ thực tế bất cập hiện hành, cũng như từ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ cần ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện phương pháp xác định hàm lượng giá trị gia tăng nội địa trên cơ sở phù hợp với các thông lệ quốc tế, bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm ô tô, từ đó có các cơ chế khuyến khích sản xuất ô tô trong nước bảo đảm tỷ lệ nội địa hóa. Thực trạng về vấn đề bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô Đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước: Để sản xuất lắp ráp ra một kiểu loại xe doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục như: thử nghiệm động cơ, thử nghiệm các linh kiện bao gồm gương, kính, đèn, lốp, bình khí, bình nhiên liệu…, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất (đánh giá COP) đối với linh kiện… Vì vậy, các quy trình, thủ tục liên quan đến đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với việc kiểm tra chất lượng linh kiện, phụ tùng và xe đưa vào lưu thông đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hiện nay chưa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đối với ô tô nhập khẩu: Các quy định hiện hành đối với việc kiểm tra, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhập khẩu chưa bảo đảm sự chặt chẽ, nghiêm ngặt, chưa bảo đảm việc hạn chế các dòng xe nhập khẩu kém chất lượng lọt vào thị trường nội địa gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như an toàn môi trường. Xuất phát từ các quy định giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cần thiết phải hoàn thiện các quy định về bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, để không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh, tạo sự bình đẳng giữa ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu. Nguồn MOIT.
 
TIN KHÁC
> Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia
> Xúc tiến thương mại thực phẩm Việt Nam ra thế giới thông qua Hội chợ Sial Paris 2018
> Chính thức thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước, quản lý 1,5 triệu tỷ đồng
> Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tham gia phiên thảo luận về “Thị trường số, cơ hội toàn cầu”
> Bộ Công Thương tích cực tháo gỡ rào cản, thúc đẩy mở cửa thị trường Úc cho sản phẩm nông thủy sản Việt Nam
> Úc nới lỏng lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín
> Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
> Cả nước hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2017
> Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong tháng 2
> Gas Petrolimex dán tem chống hàng giả trên toàn quốc
> Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 2017
> 19 tập đoàn lớn Nhật Bản góp mặt tại Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2017
> Bộ Công Thương đang xây dựng cơ chế quản lý mặt hàng sữa
> Bộ Công Thương ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
> Lotte Mart cam kết đủ số lượng và bình ổn giá hàng Tết
> Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Malaysia
> Khai mạc Triển lãm – Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016
> Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam tại Băng Cốc và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan
> Cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
> Tháo gỡ rào cản để phát triển sản xuất, kinh doanh
> Khai mạc Hội chợ hàng Việt – Đà Nẵng 2015
> Starbucks Việt Nam khai trương cửa hàng thứ 14 tại TP.HCM
> Love’ in Farm Ba Vì - thương hiệu của sự hợp tác chất lượng
> Sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích 'độc quyền' phục vụ
> Vinmart+ triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn Payoo
> 5 tháng đầu năm: Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng
> Úc – Thị trường xuất khẩu thuỷ sản tiềm năng của Việt Nam
> Một số thông tin về thị trường gạo thế giới
> Thương mại song phương Việt Nam- Braxin: “Các biện pháp phát triển thị trường có điều kiện để triển khai, sẽ góp phần nâng tổng kim ngạch 2 chiều chạm mốc 3 tỷ USD”
> Xuất khẩu sang EU: Thách thức từ rào cản phi thuế quan
> Sản xuất trong nước có nhiều tín hiệu khả quan
> Lực lượng quản lý thị trường thành lập đường dây nóng về an toàn thực phẩm 1900 58 58 26
> Triển vọng khả quan kinh tế 2014
> Kinh tế Việt Nam 2014 sẽ "mã đáo thành công"
> Năm 2014: Dự báo nhiều thuận lợi và cơ hội cho Xuất khẩu Việt Nam
> Cam-pu-chia sẽ ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% với 20 mặt hàng của Việt Nam
> Một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý tại thị trường Cam-pu-chia
> Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán
> Xử lý nghiêm hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng
> Nâng cao hiệu quả của hoạt động thương mại biên giới
> Thái Bình tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung 2013
> Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
> THÔNG BÁO SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2013
> Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.000 tỷ đồng
> Dệt May Việt Nam xuất khẩu gần 15 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2013
> Sản xuất công nghiệp 9 tháng 2013 tăng 5,6% so với cùng kỳ
> Kết quả nổi bật về xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2013
> Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2013 tại các địa phương
> Ngành dệt may áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng
> Tình hình sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2013
> Giá nông sản có xu hướng giảm
> Tình hình khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu than 7 tháng năm 2013
> Ngành công thương quyết liệt giải phóng hàng tồn kho
> Liên minh châu Âu hành động để vực dậy ngành thép
> CPI tháng 5 năm 2013 của hai thành phố lớn giảm nhẹ
> Xuất khẩu cao su tháng 5 /2013 tăng cả lượng và trị giá
> Thị trường xi măng hồi phục
> Sản lượng cà phê niên vụ 2013-2014 giảm 25% do thời tiết xấu
> Dự báo thị trường giấy và bột giấy
> Thị trường xuất khẩu da giày: Nỗ lực trong lạc quan
> 5 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu “tỉ đô”
> Việt Nam - Belarus hướng tới kim ngạch 500 triệu USD
> Việt Nam xuất siêu gần 100 triệu USD sang Malaysia
> Phát triển mạnh thị trường vàng trang sức Việt Nam
> Thương mại song phương Việt Nam- Li Băng năm 2012
> Năm 2012 năm thành công của xuất khẩu phần mềm Việt Nam
> Việt Nam - thị trường xe máy lớn thứ 3 của Honda
> Xuất khẩu gạo tháng đầu năm 2013 đạt trên 400.000 tấn
> Thị trường mía đường Việt Nam năm 2013
> Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 năm 2013
> Việt Nam - Argentina hướng tới kim ngạch song phương 1,5 tỷ USD
> Dệt may Việt Nam đứng vững tại 4 thị trường lớn
> Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng điện tử giúp Việt Nam giảm nhập siêu
> Công nghiệp tăng trưởng trở lại, giảm tồn kho
> Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết
> 500 triệu lít bia cho tết Quý Tỵ
> Tháng đầu năm, CPI Hà Nội tăng 0,95%
> Thổ Nhĩ Kỳ: Cửa ngõ vào thị trường châu Âu
> Thổ Nhĩ Kỳ: Cửa ngõ vào thị trường châu Âu
> Nhu cầu tiêu thụ các doanh nghiệp săm lốp nội
> Xuất khẩu gạo cán ngưỡng 1 tỷ USD
> Nhập khẩu khí hóa lỏng những tháng đầu năm 2013
> CPI tháng 5 năm 2013 của hai thành phố lớn giảm nhẹ
> Xuất khẩu đạt 49,9 tỷ USD trong 5 tháng năm 2013
> Công ty Cổ phần May Bình Minh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012
> Những mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mêhicô
> Tiêu thụ mía đường gặp nhiều khó khăn
> Ngành da giày xuất khẩu hơn 2,25 tỷ USD
> Dự báo doanh số bán xe ôtô ở Việt Nam trong năm 2013 sẽ đạt 103.000 chiếc
> Kim ngạch xuất khẩu của ngành Điện tử Việt Nam: đạt 40 tỷ USD vào năm 2017
> Thị trường xuất khẩu cao su những tháng đầu năm 2013
> Gạo Việt Nam khai mở thêm thị trường tại châu Phi
> Thị trường chính nhập khẩu phân bón quý I/2013
> Quý I năm 2013, xuất khẩu cao su đạt 189.715 tấn
> Kim ngạch xuất khẩu chè tăng trưởng
> 4 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập siêu 722 triệu USD
> Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm đạt hơn 2,1 triệu tấn
> Tình hình xuất khẩu cao su trong Quý I/2013
> Philippines sẽ nhập khẩu gạo từ Việt Nam
> Thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đã có nhiều biến chuyển mạnh mẽ
> Đánh giá tình hình tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp của Thái Nguyên năm 2012
> Tổng quan về lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam năm 2012: 25 thị trường xuất khẩu trên 1 tỷ USD
> Thương mại và đầu tư Việt Nam – Áo: Nâng tầm phát triển
> Australia- Thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam
> Đàm phán FTA song phương Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu - đầu tư
> Năm 2012, Việt Nam xuất siêu sang EU khoảng 12 tỷ USD
> Xuất khẩu 1,56 triệu tấn cà phê trong 11 tháng năm 2012
> Năm 2013, ngành dệt may đẩy mạnh thị trường trong nước
> Thị trường ôtô tháng 11 năm 2012
> Thị trường tiêu thụ thép nội vẫn ở mức yếu
> Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng
> TP. Hồ Chí Minh xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
> Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Phần Lan
> Kim ngạch thương mại Việt Nam - EU tăng gần 6 lần
> Cao su Việt Nam đóng góp tăng trưởng kinh tế Campuchia
> Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 114,5 tỷ USD
> Tình hình sản xuất, kinh doanh ngành điện 11 tháng
> Thị trường dịp tết: Bảo đảm nguồn cung với giá ổn định
> Hoa Kỳ - thị trường xuất khẩu, xuất siêu lớn nhất của Việt Nam
> Vực dậy thị trường xuất khẩu Liên minh Hải quan Nga - Kazakhstan - Belarus + Việt Nam xuất siêu sang Áo 10 tháng năm 2012
> Trung Quốc soán ngôi quán quân xuất khẩu ôtô vào Việt Nam
> Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu gạo từ Việt Nam
> Thương mại điện tử - Lối thoát cho xuất khẩu
> Xuất khẩu dệt may Việt Nam 10 tháng năm 2012
> Tình hình xuất nhập khẩu cả nước 10 tháng năm 2012
> Nhập khẩu điện thoại, linh kiện: Gần 70% từ Trung Quốc
> Giá cafe Việt Nam liên tục giảm
> Thị trường thép cuối năm sẽ sáng sủa hơn
> Thị trường xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2012
> Thị trường oto trong nước bắt đầu có tín hiệu khởi sắc
> Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm tăng 16,8%
> Pháp: Thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam
> Doanh nghiệp tăng xuất khẩu các thị trường gần
> Thị trường phân bón trong nước tháng 9/2012
> Tình hình sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu giấy 9 tháng đầu năm 2012
> Xuất khẩu sắt thép 9 tháng 2012 giảm cả về lượng và trị giá
> Đón cơ hội tăng xuất khẩu vào Nhật
> Thị trường hàng điện máy tìm lối ra
> Kim ngạch xuất khẩu của Bình Thuận tăng 11,12%
> Thị trường cao su Việt Nam 9 tháng đầu năm 2012
> Ngành dệt may tăng cường tìm kiếm thị trường
> Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường ở châu Phi đều tăng trưởng
> Tiếp tục xuất siêu sang Châu Mỹ
> Những điểm vượt trội của xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2012
> KKT Dung Quất xuất khẩu thiết bị khử mặn khổng lồ
> Dự án điện gió Bạc Liêu chuẩn bị phát điện
> Công nghệ LED: triển vọng cho chiếu sáng Việt Nam
> Những mặt hàng xuất nhập khẩu chính 8 tháng năm 2012 của Việt Nam
> Than xuất khẩu giảm mạnh, tồn kho gần 7 triệu tấn
> Việt Nam vẫn liên tục xuất siêu sang Đức
> Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Braxin tăng mạnh
> Canađa - thị trường xuất khẩu tiềm năng cho hàng Việt Nam
> Thị trường Việt đang hấp dẫn doanh nghiệp Thái Lan
> Thị trường ôtô : Khởi sắc trong ngắn hạn
> Thị trường Trung Đông, Châu Phi - Tiềm năng và cơ hội
> Kim ngạch xuất khẩu Việt - Mỹ đạt gần 14 tỷ USD
> Tháng 8: Giá phân bón trong nước ổn định
> Thị trường đồ gỗ Việt Nam - Những tín hiệu đáng mừng
> Thép nhập từ Trung Quốc tăng, gây khó cho sản xuất trong nước
> Thị trường điện thoại thương hiệu Việt đang gặp khó
> Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ tăng so với cùng kỳ
> Sản xuất và nhập khẩu sữa 7 tháng năm 2012
> Xuất khẩu hàng dệt may tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012
> Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2012 có thể tăng 14,5%
> Nhập khẩu phân bón 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ
> Chỉ số tăng trưởng giá tiêu dùng tháng 8 lên cao nhất trong 6 tháng
> Tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012
> Sản xuất và tiêu thụ của ngành cơ khí tháng 7 năm 2012
> Những mặt hàng xuất nhập khẩu chính 7 tháng năm 2012 của cả nước
> Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore: Khẳng định vị thế
> Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Braxin tăng trưởng
> Xuất nhập khẩu hai chiều của Việt Nam - Trung Quốc tăng nhanh
> Việt nam lần đầu tiên xuất khẩu dầu ăn ra thị trường quốc tế
> Thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 6 năm 2012
> Bảy tháng đầu năm xuất khẩu gần 4,2 triệu tấn gạo
> Ngành dầu khí đang tiến nhanh về đích 2012
> Nhật Bản - thị trường đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2012
> Kim ngạch xuất nhập khẩu hóa chất 2 quý đầu năm 2012
> Xuất khẩu than giảm cả lượng và trị giá trong 2 quý đầu năm 2012
> Kim ngạch xuất khẩu Việt - Ấn đạt 1,85 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2012
> Hoa Kỳ - Thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều mặt hàng
> Nhập khẩu oto, xe máy trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh
> Xuất khẩu da giày tăng nhưng thiếu đơn hàng
> 5 tháng xuất khẩu sang Bắc Âu đạt 421 triệu USD
> Nỗ lực hạ nhiệt thị trường phân u-rê trong nước
> Những mặt hàng xuất nhập khẩu chính 5 tháng đầu năm 2012
> Cung cầu khí đốt và tiêu thụ trong nước
> Xuất khẩu hàng dệt may, thuỷ sản sang châu Âu tiếp tục suy giảm
> Nhập khẩu nhựa nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2012
> Xuất khẩu hàng công nghệ cao tăng trưởng mạnh
> Xuất khẩu sang Liên bang Nga: 5 tháng đầu năm 2012 và triển vọng
> Việt Nam sẽ xuất khẩu 6,25 triệu tấn gạo trong năm 2012
> Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may
> Thách thức cho ngành sản xuất săm lốp Việt Nam
> Sức mua sản phẩm thép giảm mạnh
> Cơ hội vàng cho sản phẩm nhựa Việt Nam
> Quí I năm 2012: Nhập khẩu xe máy nguyên chiếc giảm mạnh
> Sản phẩm điện tử Việt Nam ngày càng xuất khẩu đi nhiều thị trường
> Kênh bán lẻ hiện đại và thị trường tiêu dùng tại Việt Nam
> Hà Lan – đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu
> Kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia tăng trưởng ở hầu khấu các mặt hàng
> Tình hình xuất khẩu gạo Việt Nam sang Châu Phi
> Việt Nam và LB Nga đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương
> Xuất khẩu giày dép sang các thị trường quý I năm 2012
> Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí - chặng đường xây dựng và phát triển
> Cơ hội lớn từ thị trường Myanmar
> Kim ngạch xuất khẩu dệt may quý I/2012
> Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức quý I/2012
> Sản phẩm Hàn Quốc ngày càng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam
> Tình hình xuất - nhập khẩu xăng dầu quý I/2012
> Nhập khẩu oto tiếp tục giảm
> Nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2012
> Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu giấy và sản phẩm quý I/2012
> Cần nâng cao chất lượng để đẩy mạnh xuất khẩu
> Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm ước đạt 8 tỷ USD
> Kim ngạch xuất khẩu cả nước 4 tháng đầu năm 2012
> Công ty Cổ phần May Việt Thắng ngày càng lớn mạnh
> Thị trường gạo xuất khẩu đang thuận cho Việt Nam
> Việt Nam giảm dần xuất khẩu kháng sản thô
> Cung cầu than đá cả nước đến năm 2030
> Tiêu thụ thép tăng đột biến trong tháng 3 năm 2012
> Hàn Quốc – thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam
> Việt Nam là một trong 3 thị trường triển vọng nhất khu vực châu Á - TBD
> Thị trường ô tô trong nước quý I năm 2012
> Kim ngạch xuất khẩu cả nước quý I năm 2012 và mục tiêu hướng tới
> Khuyến công Bình Dương góp phần hỗ trợ phát triển công nghiệp
> Hoa Kỳ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
> Hiện trạng và triển vọng cung, cầu phân bón trong các năm tới
> Hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Italia tăng mạnh
> Thị trường xi măng Việt Nam năm 2012: Cạnh tranh khốc liệt
> Xuất khẩu dầu mỏ của Iraq đạt mức kỷ lục trong tháng 3 năm 2012
> Triển vọng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam snag CHLB Đức
> Một số vấn đề xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU
> Thị trường máy cơ khí nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
> Xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện tăng mạnh so với cùng kỳ
> Nhiều triển vọng thu hút hoạt động mua bán sáp nhập giữa Việt Nam và Nhật Bản
> Thị trường cung cấp vải may mặc cho Việt Nam 2 tháng đầu năm 2012
> Vốn đầu tư nước ngoài chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá
> Xuất khẩu dệt may đạt hơn 3,2 tỷ USD trong quý I
> Tình hình xuất khẩu của các nước quý I/2012
> Xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Xri Lan-ca năm 2011 và triển vọng
> Thị trường Myanmar- cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam
> Thị trường ô tô trong nước 2 tháng đầu năm 2012 tiếp tục giảm
> Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ các thị trường sụt giảm mạnh
> Thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng đầu năm 2012
> Chạy không tải tổ máy số 1 nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 4
> Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam áp dụng chương trình 5S để bảo vệ môi trường
> Tình hình xuất khẩu thép năm 2011 và dự báo năm 2012
> UAE - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở Trung Đông
> Thị trường xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2012
> Một số vấn đề về thị trường và nhập khẩu hàng dược phẩm
> Mở rộng và đa dạng hóa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu
> Nhập khẩu giấy từ các thị trường năm 2011 và dự báo năm 2012
> Tổng quan thị trường ngành da giày Việt Nam năm 2011 và dự báo năm 2012
> Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong tháng 2 năm 2012
> Hiện trạng xuất khẩu quặng và khoáng sản năm 2011 và triển vọng đến năm 2020
> Tháng 1 năm 2012 xuất khẩu gạo giảm nhẹ
> Giá thép trong nước cuốn theo chiều thế giới
> Thị trường phân bón tháng 1 năm 2012
> Xuất khẩu chè năm 2011 và định hướng sản xuất, xuất khẩu đến năm 2015
> Tổng quan thị trường ngành giấy năm 2011 và dự báo năm 2012
> Thái Nguyên: Hướng tới một nền công nghiệp tiên tiến và hiện đại
> Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nga
> Thị trường cung cấp giấy cho Việt Nam 5 tháng đầu năm 2012
> Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc
> Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Angieri
> 5 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu một số nước Châu Phi tăng mạnh
> Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia tăng trưởng
> Sản lượng muối sản xuất trong nước vẫn ổn định
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội