IPSI

Nghiên Cứu Chiến Lược, Chính Sách Công Thương

Chuyên mục: Tin Tức

Trang 2/3

Cải cách bộ công thương

Tin Tức

Cần tiếp tục những nỗ lực cải cách

Cung ứng điện tử

Tin Tức

Cơ hội doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo

Ngày hội tìm kiếm việc làm

Tin Tức

Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Gói thầu

Tin Tức

Gói thầu cung cấp thiết bị chính cho Nhà máy Nhiệt điện lớn nhất đồng bằng Bắc bộ

Việt Nam và Hàn Quốc

Tin Tức

Việt Nam và Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng

Hệ thống văn bảo điện tử

Tin Tức

Văn bản điện tử: Bước đi quyết đoán của Bộ Công Thương

Tin Tức

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016

lễ khai mạc open ceremony

Tin Tức

Khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 13 về phương tiện giao thông và công nghiệp phụ trợ VietNam AutoExpo 2016

Hội nghị công thương miền trung tây nguyên

Tin Tức

Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

hội nghị sơ kết 6 tháng

Tin Tức

Ngành Công Thương sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

Địa chỉ: 33 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm- Hà Nội

Website: http://ipsi.org.vn

Email: contact@ipsi.org.vn