IPSI

Nghiên Cứu Chiến Lược, Chính Sách Công Thương

Chuyên mục: Tin Tức

Trang 3/3

Quốc hội khóa XIV

Tin Tức

Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương trong tuần từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2016

Hội nghị tháng 7

Tin Tức

Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7: Bộ Công Thương kiên định thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất

Thứ trường hồ thị kim thoa

Tin Tức

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đoàn doanh nghiệp dệt may Mexico do Ngài Alfonso Juan Ayub, Chủ tịch Phòng Công nghiệp dệt quốc gia Mexico

Bộ Công Thương

Tin Tức

Cải cách hành chính không chỉ nhằm vào thứ hạng mà phải đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Đàm phán hiệp định kinh tế toàn cầu

Tin Tức

Phiên đàm phán thứ 14 của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Tin Tức

Cơ hội doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo

Tin Tức

Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác thương mại

Tin Tức

Việt Nam và Ghi-nê Bít-xao ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp

Họp FTA 2

Tin Tức

Cần tận dụng tốt các ưu đãi và cơ hội phát triển do các FTA đem lại

Thứ trưởng hồ thị kim thoa

Tin Tức

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Chủ tịch Tập đoàn AB Inbev

Địa chỉ: 33 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm- Hà Nội

Website: http://ipsi.org.vn

Email: contact@ipsi.org.vn